Ngự Linh Truyền Kỳ
Ngự Linh
Nghiêng nước nghiêng thành
Menu
Xem Trailer

Sự kiện

Trang chủ > Sự kiện

[HOT] Tích Lũy Nạp Từ 10/04 - 17/04

12.04.2019

 Tích Lũy Nạp Nhận Thời Trang, Cánh, Nữ Thần Cực Hiếm.

- Thời gian: 10/04 - 17/04/2019

- Nội dung:

+ Tích nạp 100 KNB nhận: 50 vạn vàng, 50 KNB khóa, Đan EXP thú cưỡi *5.

+ Tích nạp 250 KNB nhận: Thời trang Dạ Yến *1, Rương pháp ấn Công*1, x2 Đan EXP *1.

+ Tích nạp 500 KNB nhận: Vũ khí Cam, Tiên Lệnh Vương *15, Đan EXP thú cưỡi *50, 100 vạn vàng*2.

+ Tích nạp 1000 KNB nhận: Thời trang Dạ Yến*1, Sách tăng cấp*1, Đan EXP thú cưỡi *80, Pháp Ấn Ngọc Tỉ*5, Ngọc Hộ Vệ Lv5*1.

+ Tích nạp 2500 KNB nhận: Đại Cát Đại Lợi*1, Vũ Khí Cam*1, Đan EXP thú cưỡi *100, Pháp Ấn Ngọc Tỉ*10, Ngọc Công Lv5*1.

+ Tích nạp 5000 KNB nhận: Trang bị Áo Đỏ cấp 7 3 Sao*1, Ngọc Kỳ Lân*1, Quả Đào Tử*3, Diệt Tử Vũ*3, Rương pháp ấn Công*1.

+ Tích nạp 10000 KNB nhận: Vũ Khí Đỏ cấp 7 3 Sao*1, Cánh Linh Hoán*5, Quả Kim Lăng*3, Phụng Kim Vũ*3, Rương pháp ấn HP*1.

+ Tích nạp 25000 KNB nhận: Cánh Linh Hoán*10, Thời trang Hồng Vệ*1, Đá Định Thế Thần Binh(Cao)*80, Đá Kỳ Lân Thần Binh(Cao)*80, Cánh Thiên Sứ*10.

+ Tích nạp 50000 KNB nhận: Nữ Thần Hạ Phàm*10, Thời Trang Vũ Khí*1, Đá Hỗn Nguyên Thần Binh*120, Cánh Thánh Quang*10, Quả Hồng Liên*5.

+ Tích nạp 100000 KNB nhận: Thời trang Hồng Vệ*1, Ngọc Hộ Vệ Lv7*1, Cánh Đao Phong*20, Đá Bằng Huyết Vũ*5, Rương Pháp Ấn HP Đỏ*1.

+ Tích nạp 150000 KNB nhận: Phú Hào*1, Vũ Khí Đỏ*1, Quả Hồng Liên*5, Đá Bằng Huyết Vũ*5, Rương Pháp Ấn Công Đỏ*1.

+ Tích nạp 300000 KNB nhận: Ngọc Hộ Vệ Lv7*1, Ngọc Công Lv7*1, Quả Hồng Liên*5, Đá Bằng Huyết Vũ*5, Trang Bị Đỏ*1.

+ Tích nạp 500000 KNB nhận: Ngọc Hộ Vệ Lv7*2, Ngọc Công Lv7*2, Quả Hồng Liên*10,Đá Bằng Huyết Vũ*10, Đá Hồn Cổ Chư*5.

+ Tích nạp 900000 KNB nhận: Ngọc Hộ Vệ Lv7*2, Ngọc Công Lv7*2, Quả Hồng Liên*25,Đá Bằng Huyết Vũ*25, Đá Hồn Cổ Chư*15.

 

Sự kiệndiễn ra trong thời gian ngắn nên các anh hùng đừng bỏ lỡ cơ hội tích nạp nhận quà thỏa thích này nhé.

-------------------------------
Ngự Linh - Bản Lĩnh Định Anh Hùng
Android: http://bit.ly/NguLinh_Android
IOS: http://bit.ly/NguLinh_IOS
Hướng dẫn tải cho IOS:http://bit.ly/Huongdan_IOS
Nhận code tân thủ tại: http://bit.ly/Trangchu_NguLinh
Tham gia ngay Cộng Đồng nhận Code:http://bit.ly/NguLinh_CongDong
Web nạp KNB: http://vegaid.vn/

 

Tin liên quan

Sự kiện

Trang chủ > Sự kiện

[HOT] Tích Lũy Nạp Từ 10/04 - 17/04

12.04.2019

 Tích Lũy Nạp Nhận Thời Trang, Cánh, Nữ Thần Cực Hiếm.

- Thời gian: 10/04 - 17/04/2019

- Nội dung:

+ Tích nạp 100 KNB nhận: 50 vạn vàng, 50 KNB khóa, Đan EXP thú cưỡi *5.

+ Tích nạp 250 KNB nhận: Thời trang Dạ Yến *1, Rương pháp ấn Công*1, x2 Đan EXP *1.

+ Tích nạp 500 KNB nhận: Vũ khí Cam, Tiên Lệnh Vương *15, Đan EXP thú cưỡi *50, 100 vạn vàng*2.

+ Tích nạp 1000 KNB nhận: Thời trang Dạ Yến*1, Sách tăng cấp*1, Đan EXP thú cưỡi *80, Pháp Ấn Ngọc Tỉ*5, Ngọc Hộ Vệ Lv5*1.

+ Tích nạp 2500 KNB nhận: Đại Cát Đại Lợi*1, Vũ Khí Cam*1, Đan EXP thú cưỡi *100, Pháp Ấn Ngọc Tỉ*10, Ngọc Công Lv5*1.

+ Tích nạp 5000 KNB nhận: Trang bị Áo Đỏ cấp 7 3 Sao*1, Ngọc Kỳ Lân*1, Quả Đào Tử*3, Diệt Tử Vũ*3, Rương pháp ấn Công*1.

+ Tích nạp 10000 KNB nhận: Vũ Khí Đỏ cấp 7 3 Sao*1, Cánh Linh Hoán*5, Quả Kim Lăng*3, Phụng Kim Vũ*3, Rương pháp ấn HP*1.

+ Tích nạp 25000 KNB nhận: Cánh Linh Hoán*10, Thời trang Hồng Vệ*1, Đá Định Thế Thần Binh(Cao)*80, Đá Kỳ Lân Thần Binh(Cao)*80, Cánh Thiên Sứ*10.

+ Tích nạp 50000 KNB nhận: Nữ Thần Hạ Phàm*10, Thời Trang Vũ Khí*1, Đá Hỗn Nguyên Thần Binh*120, Cánh Thánh Quang*10, Quả Hồng Liên*5.

+ Tích nạp 100000 KNB nhận: Thời trang Hồng Vệ*1, Ngọc Hộ Vệ Lv7*1, Cánh Đao Phong*20, Đá Bằng Huyết Vũ*5, Rương Pháp Ấn HP Đỏ*1.

+ Tích nạp 150000 KNB nhận: Phú Hào*1, Vũ Khí Đỏ*1, Quả Hồng Liên*5, Đá Bằng Huyết Vũ*5, Rương Pháp Ấn Công Đỏ*1.

+ Tích nạp 300000 KNB nhận: Ngọc Hộ Vệ Lv7*1, Ngọc Công Lv7*1, Quả Hồng Liên*5, Đá Bằng Huyết Vũ*5, Trang Bị Đỏ*1.

+ Tích nạp 500000 KNB nhận: Ngọc Hộ Vệ Lv7*2, Ngọc Công Lv7*2, Quả Hồng Liên*10,Đá Bằng Huyết Vũ*10, Đá Hồn Cổ Chư*5.

+ Tích nạp 900000 KNB nhận: Ngọc Hộ Vệ Lv7*2, Ngọc Công Lv7*2, Quả Hồng Liên*25,Đá Bằng Huyết Vũ*25, Đá Hồn Cổ Chư*15.

 

Sự kiệndiễn ra trong thời gian ngắn nên các anh hùng đừng bỏ lỡ cơ hội tích nạp nhận quà thỏa thích này nhé.

-------------------------------
Ngự Linh - Bản Lĩnh Định Anh Hùng
Android: http://bit.ly/NguLinh_Android
IOS: http://bit.ly/NguLinh_IOS
Hướng dẫn tải cho IOS:http://bit.ly/Huongdan_IOS
Nhận code tân thủ tại: http://bit.ly/Trangchu_NguLinh
Tham gia ngay Cộng Đồng nhận Code:http://bit.ly/NguLinh_CongDong
Web nạp KNB: http://vegaid.vn/

 

Tin liên quan

Close